Szukaj na tym blogu

0

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek i Nowe Media II"

piątek, kwietnia 01, 2005

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe „Człowiek@NoweMedia”, działające przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na drugą edycję konferencji naukowej „Człowiek i Nowe Media”. Konferencja z udziałem znakomitych postaci świata nauki, podejmujących tematykę Nowych Mediów, odbędzie się w dniach 4 – 5 kwietnia 2005 r.

Cyberprzestrzeń, nowe media, „publiczność” Internetu, manipulacje w mediach, komunikacja masowa – to główne tematy, jakie będą podejmowane na konferencji „Człowiek i Nowe Media”.

Uczestnicy konferencji: prof. Wiesław Godzic, prof. Grzegorz Klaman, dr hab. Jerzy Miziołek, dr hab. Marek Adamiec, mgr Damian Muszyński, mgr Andrzej Piotrowski, Jarosław Lipszyc, mgr Dawid Marcinkowski, mgr Ewa Wójtowicz, mgr Alek Tarkowski o problematyce Nowych Mediów mówić będą wieloaspektowo. Internet chcą pokazać nie tylko jako niewątpliwą współczesną zdobycz technologiczną, ale także jako zjawisko społeczne, psychologiczne i kulturowe. Zastanawiać się będą nad społecznymi skutkami masowego korzystania z Internetu, zgłębiać tematykę kształcenia w dobie Nowych Mediów, spróbują także wskazywać na możliwe zastosowania mediów telematycznych w kształceniu, dokształcaniu, życiu codziennym, a także rozwoju społecznym. Zmierzą się także z oceną zjawisk związanych z rozwojem technologii informacyjnych.

Głównym celem przyświecającym konferencji jest refleksja nad ewentualnymi zmianami spowodowanymi masowym wykorzystywaniem Internetu. Nie zabraknie na niej pasjonujących wykładów oraz dyskusji na tematy istotne i aktualne dla współczesnej myśli humanistycznej.

Podczas dwóch dni konferencyjnych oprócz wykładów teoretycznych, odbędą się też warsztaty dla studentów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Warsztaty poprowadzą profesjonaliści, na co dzień zajmujący się komunikowaniem i mediami.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Krzywoustego 19) Uniwersytetu Gdańskiego.

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Człowiek@NoweMedia” działa przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego od kwietnia 2004 roku. Opiekunem Koła jest mgr Damian Muszyński – asystent w Instytucie Pedagogiki.

Bliższe informacje:

Grzegorz D. Stunża – tel. 502 674 961

www.czlowiek.nowemedia.univ.gda.pl

czlowiek.nowemedia@univ.gda.pl

0 Responses to "Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek i Nowe Media II""