Szukaj na tym blogu

3

Konferencja Naukowa "Społeczne konteksty rozwoju internetu. Implikacje dla edukacji"

poniedziałek, maja 22, 2006

Pracownia Edukacji Medialnej (link do testowej wersji serwisu), gdzie mam zaszczyt pracować, jest współorganizatorem Konferencji Naukowej "Społeczne konteksty rozwoju internetu. Implikacje dla edukacji".

Poniżej informacje o konferencji i programie:

Konferencja ma ożywić naukową dyskusję nad edukacyjnymi (socjologicznymi, kulturowymi i psychologicznymi) aspektami rozwoju internetu. Problemy podnoszone podczas wystąpień panelowych i indywidualnych zorientowane będą wokół tematyki internetu jako medium edukacyjnego, nadmiarowości informacyjnej w dobie intensywnego rozwoju technologii komunikacyjnych, e-learningu, znaczenia i funkcji wychowawczych usług i środowisk internetowych, kontekstów kulturowych nowych mediów.

Organizatorzy:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Pracownia Edukacji Medialnej
oraz Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Człowiek@NoweMedia Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Biskupia 24B

Czas:
2 czerwca, godz. 10.00

Program:
10.00- rozpoczęcie konferencji, JM Rektor GWSH, prof. dr hab. Zbigniew Machaliński

10.15-11.30
I część- panel dyskusyjny:
Społeczne konteksty rozwoju internetu. Implikacje dla edukacji.

prof. dr hab. Marek Sokołowski (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski),
ks. dr Wojciech Węckowski (Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna),
mgr inż. Andrzej Kiesz (Wirtualna Polska),
mgr Jan Zając (Uniwersytet Warszawski),
Prowadzenie: mgr Damian Muszyński (Uniwersytet Gdański, GWSH)

12.00- 12.30- przerwa na kawę

12.30-13.30
II część- prezentacje i referaty

Specyfika komunikacji elektronicznej w kontekście e-learningu, mgr Jan Zając (Uniwersytet Warszawski),

Student w sieci wiedzy i informacji, mgr Katarzyna Młyńska (Uniwersytet Gdański),

Kategoria nadmiarowości informacyjnej jako kontekst współczesnej edukacji. W stronę pedagogiki internetu, mgr Damian Muszyński (Uniwersytet Gdański, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna)

13.30-13.45- przerwa na kawę

13.45- 14.45
III część- prezentacje i referaty

Blog tematyczny jako narzędzie edukacyjne- perspektywy, szanse, zagrożenia, mgr Michał Pręgowski (Uniwersytet Warszawski),

Nowe internetowe narzędzia edukacyjnej wymiany i współpracy. Kultura edukacyjnego daru, mgr Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański),

New media literacy jako alternatywa do poszukiwania upełnomocnienia, Aleksandra Żukowska (Uniwersytet Gdański)
14.45- zakończenie konferencji


Tag:
Creative Commons License
Ten wpis jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0 Poland.

3 Responses to "Konferencja Naukowa "Społeczne konteksty rozwoju internetu. Implikacje dla edukacji""

GDS Says:

Nie wiem, czy macie taki sam problem, ale powyższa notka wygląda w IE beznadziejnie. Na co dzien używam Firefoxa i tekst jest jednorodny. W IE, niestety, nie. Poza tym cały blog wygląda jakoś inaczej- wielka czcionka dla paska bocznego...

ja Says:

Czy wstęp jest wolny ?

GDS Says:

Tak, wstęp jest wolny. Informacja o numerze sali powinna pojawić się na plakatach, ale nie wiem, jaki będzie ich zasięg. Postaram się umieścić info, jak tylko będę wiedział.

p.s. link "ja" prowadzi do Twojego profilu, który jest zablokowany i nie można go oglądać. A miło wiedzieć, kto jest zainteresowany.

Pozdrawiam