Szukaj na tym blogu

0

o autorze

sobota, stycznia 01, 2005

Grzegorz D. Stunża
mgr Grzegorz D. Stunża- absolwent pedagogiki społecznej, specjalność praca opiekuńcza i socjalna, Uniwersytet Gdański, maj 2005r.

Obecnie:

- Asystent w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Prowadzę zajęcia "edukacyjne zastosowanie komputerów" (dla studentów I roku Instytutu Pedagogiki UG) i "technologia informacyjna" (dla studentów I roku dziennikarstwa UG).

- Uczestnik seminarium doktorskiego prof. Tomasza Szkudlarka w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagrody:

- wyróżnienie w konkursie "Kultura Popularna w Polsce" zorganizowanym przez Instytut Kultury i Komunikowania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i kwartalnik "Kultura Popularna" za tekst "Remiksy (nie)realnego socjalizmu. Wirtualne państwo jako edukacyjna przetwórnia <<rzeczywistości>>".

Publikacje recenzowane:

Stunża G. D. (2007). Informacja chce być wolna. Hakerskie informacje dla edukacji w dobie nowych mediów. "Kultura i Historia" nr 12.

Stunża G. D. (2007). Elektroniczny o(d)pór edukacyjny przeciwko ograniczaniu kreatywnych możliwości nowych mediów. "Kultura i Historia" nr 12.

Stunża G. D. (2008). Kultura popularna + niepopularna szkoła = (popularna) edukacja 2.0? "Kultura Popularna" 1/08.

Stunża G. D. (2008). Nowe internetowe narzędzia edukacyjnej wymiany i współpracy. Kultura edukacyjnego daru [w] Muszyński D., Stunża G. D. (red.) Społeczne konteksty internetu: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Stunża G. D. (2008). Remiksy (nie)realnego socjalizmu. "op.cit" nr 39 (2/2008).


Wystąpienia po studiach:

- 27.03.2006r. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Człowiek i Nowe Media III". Organizator: Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Człowiek@NoweMedia. Miejsce: Uniwersytet Gdański. Tytuł: "Informacja chce być wolna. Hakerskie inspiracje dla edukacji w dobie nowych mediów".

- 14.05.2006r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kreatywnosć Oporu w Edukacji". Organizator: Pomorska Akademia Pedagogiczna. Miejsce: Ustka. Tytuł: "Elektroniczny o(d)pór edukacyjny przeciwko ograniczaniu kreatywnych możliwosci nowych mediów".

- 02.06.2006r. Konferencja Naukowa "Społeczne konteksty rozwoju internetu. Implikacje dla edukacji". Organizator: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna/ Pracownia Edukacji Medialnej IP UG. Temat: "Nowe internetowe narzędzia edukacyjnej wymiany i współpracy. Kultura edukacyjnego daru".

- 23.11.2006. V Ogólnopolska Konferencja "Terapia i Twórczość- Nowe Media- Nowe Szanse- Nowe Zagrożenia". Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku/ Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Człowiek@NoweMedia. Miejsce: Stary Ratusz w Gdańsku. Temat: "Wolne oprogramowanie- narzędzie walki z cyfrowym wykluczeniem".

- 12.12.2006. Konferencja Naukowa "Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego". Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" w Gdańsku/ Instytut Pedagogiki UG. Miejsce: CSW Łaźnia. Temat: "Edukacja w wirtualnym państwie dla świata rzeczywistego na przykładzie Księstwa Sarmacji".

- 17.12.2007. Seminarium "Media- kultura popularna- edukacja". Organizator: Pracownia Edukacji Medialnej IP UG. Miejsce: IP UG. Temat: "Wirtualne państwo jako miejsce uczenia się. Przykład Księstwa Sarmacji".

- 04.07.2007. Warsztaty "Kultura nowa, kultura otwarta". Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury. Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. Temat: "Nowa kultura wirtualnych obywateli. Przykład Mandragoratu Wandystanu".

- 16.10.2007. Konferencja "Warszawska Edukacja 2.0". Organizator: Biuro Edukacji Miasta Warszawy. Miejsce: Pałac Kultury i Nauki. Temat: "Edukacja przyszłości. Świadomość, aktywność, wymiana, współpraca".Podczas studiów:

Uczestnictwo w organizacjach i działalność studencka:

Nagrody:

 • Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, grudzień 2004r.
 • Jedyny student nominowany przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego do uniwersyteckiego etapu konkursu "Czerwonej Róży" na najlepszego studenta Trójmiasta. Kwiecień 2005r.
 • Koło Naukowe "Człowiek@NoweMedia" (którego byłem wówczas prezesem) było jedynym kołem naukowym nominowanym przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do nagrody "Czerwonej Róży" na najlepsze koło naukowe Trójmiasta i znalazło się w pierwszej piątce. Maj 2005r.
 • Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (przyznana mi po raz drugi), grudzień 2005r.

Wystąpienia podczas studiów:

 • 17.-19. 03. 2004r. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Sztuka: Mnogość Interpretacji". Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, Litwa. Wspólnie z Lilianą Morawską wygłosiłem referat pod tytułem "Nowe media- nowa sztuka? Autor i odbiorca w literaturze hipertekstowej".
 • 26.-27. 04. 2004r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek i Nowe Media". Uniwersytet Gdański. Wygłosiłem referat pod tytułem "Hipertekst. Nowe medium- nowy człowiek?".
 • 20. 05. 2004r. Panel Dyskusyjny "Sztuka i Nuda" z cyklu "Akademia po Godzinach". Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk. Wystąpienie pod tytułem "Sztuka i nuda. Literatura hipertekstowa".
 • 06.04.2005r. Konferencja Naukowa "Granice Tolerancji". Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Wygłosiłem referat pod tytułem "Prawo autorskie a cyfrowy podział. Problem dostępu do treści w kulturze remiksu".
 • 23.04.2005r. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa "Komunikowanie. Media. Społeczeństwo Informacyjne". Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Wygłosiłem referat pod tytułem "Blog jako wejście do internetowego hipertekstu".
Zorganizowane konferencje:

  Zainteresowania naukowe:

  - nieformalne społeczności edukacyjne, społeczności internetowe, alternatywy edukacyjne, (nowe) media i przemiany kultury współczesnej.

  Hobby:
  • domowe studio nagrań
  • gitara basowa
  • słowiańszczyzna
  • slow food i okolice
  Dawniej:

   • absolwent klasy fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku, filia w Bytowie w 1996r.
   • członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od 1995r.
   • tenor w chórze Collegium Musicum w Bytowie od 1997-1999r.
   • jeden z założycieli kapituły nagrody "Probus" w Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie w 1997r. a w latach 1998-2000 przewodniczący kapituły
   • abslolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie w 2000r. (ukończyłem liceum z wyróżnieniem).
   • W grudniu 2002r. nagrałem płytę z hard core/ punkowym, bytowskim zespołem NO SE. Płyta ukazała się nakładem Wydawnictwa Pasażer w 2004r. W nagraniu udzielam się na gitarze basowej. Od czerwca 2007 ponownie gram w zespole.
   • W grudniu 2002r. jako basista nagrałem również płytę z reaggae/ punkowym, bytowskim zespołem 11 września. Płyta rozeszła się jako "nielegal" :)