Szukaj na tym blogu

0

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa "Komunikowanie. Media. Społeczeństwo Informacyjne"

piątek, stycznia 07, 2005

W imieniu koła naukowego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, zapraszam na konferencję:

Parlament Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Człowiek@NoweMedia Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. „Komunikowanie. Media. Społeczeństwo Informacyjne.” Konferencja odbędzie się w Gdańsku w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (Gdańsk ul. Biskupia 24B) w dniach 22-23 kwietnia 2005r.

Celem Konferencji jest zapoczątkowanie dyskusji na tematy nurtujące studentów na początku XXI wieku oraz integracja gdańskiego środowiska akademickiego, a także nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.

Aby wziąć czynny udział w konferencji należy przesłać abstrakt referatu na adres konferencja.media@interia.pl do dnia 20 lutego 2005 r. wraz z takimi informacjami jak:
-imię i nazwisko,
-nazwa uczelni macierzystej studenta lub doktoranta,
-rok i kierunek studiów (mile widziana informacja o temacie pracy magisterskiej lub doktorskiej i nazwisko promotora – w przypadku studentów ostatnich lat i doktorantów).
Tematy wystąpień zostaną zaakceptowane przez Radę Naukową konferencji. Autorzy zaakceptowanych referatów zostaną o tym poinformowani do 5 marca 2005r. i otrzymają dalsze szczegółowe informacje. Wygłoszone na konferencji referaty zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Przewidziany czas wystąpień: 15 min.

Koszt konferencji dla studentów spoza Trójmiasta to 100zł. Kwota ta pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia.

Aktualne informacje na stronie WWW konferencji

0 Responses to "Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa "Komunikowanie. Media. Społeczeństwo Informacyjne""