Szukaj na tym blogu

0

studia kulturowe

wtorek, marca 28, 2006

W przestrzeni polskiego internetu pojawiło się nowe czasopismo. Mowa o "Studiach Kulturowych", czasopiśmie wydawanym przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo będzie recenzowanym periodykiem internetowym wydawanym w cyklu półrocznym. Termin nadsyłania tekstów do pierwszego numeru pisma upływa 10 maja.

O czym będzie pismo? Myślę, że tytuł zdradza wszystko, ale najlepiej będzie, jeśli zacytuję fragment tekstu wprowadzającego, napisanego przez przewodniczącego Rady Naukowej pisma, prof. Tomasza Szkudlarka:

"Będziemy pisać o kulturze i o tym, co się z nami w niej dzieje. Co kulturowe teksty robią z nami i co my z nich i z nimi robimy. Jak tworzymy siebie w nich, z nich, albo przeciw nim. Jak wokół nich – i wokół siebie w nich, z nich i przeciw nim tworzonych – budujemy interpretatywne wspólnoty, i jak te wspólnoty konstruują swoje tożsamości w relacji do innych wspólnot, budowanych wokół tych samych bądź zupełnie nie tych samych tekstów. Kultura, tożsamość, edukacja i autokreacja podmiotów i wspólnot. To bardzo szeroki obszar, ale nie znaczy to, że będziemy wobec siebie bezkrytyczni. Teksty będą przed publikacją recenzowane, i postaramy się o recenzentów o najwyższych kwalifikacjach i najbardziej wymagających.
Gdyby jednak recenzenci się mylili (kto z nas naprawdę wie, co dzieje się w kulturze i jak się w niej konstruujemy), jest jeszcze coś na kształt forum. Wolna trybuna. Miejsce nierecenzowanej wypowiedzi, miejsce na prezentowanie jeszcze niepewnych prób, pomysłów na dalsze pomysły, wreszcie – miejsce do dyskusji z tekstami po recenzjach opublikowanymi. Miejsce może trochę bardziej publicystyczne."

W skład Rady Naukowej weszli (pominięto tytuły naukowe, kolejność alfabetyczna):
Jolanta Brach-Czaina,
Wojciech Burszta,
Wiesław Godzic,
Robert Kwaśnica,
Zbyszko Melosik,
Ewa Rewers,
Tomasz Szkudlarek – Przewodniczący Rady Naukowej

Skład redakcji tworzą (pominięto tytuły i stopnie naukowe, kolejność alfabetyczna):
Małgorzata Cackowska,
Lucyna Kopciewicz,
Piotr Kowzan,
Jolanta Kruk,
Maria Mendel,
Damian Muszyński – Przewodniczący Rady Redakcyjnej,
Grażyna Penkowska,
Ewa Rodziewicz,
Piotr Stańczyk,
Grzegorz Stunża (mam przyjemność brać udział w pracach Rady Redakcyjnej)

Zachęcam do odwiedzenia stron czasopisma i czekam na pierwszy numer. Czasopismo będzie bezpłatne.

Tag: , ,

Creative Commons License
Ten wpis jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0 Poland.

0 Responses to "studia kulturowe"